Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αιολική Ενέργεια (2023-2024) (ENERGY_U_133)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  (ENERGY_U_153)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ  (ENERGY_U_128)ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Αντοχή Υλικών  (ENERGY_U_152)ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (2021-2022) (ENERGY_U_129)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (2023-2024)  (ENERGY_U_182)ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
Αριθμητική ανάλυση κατασκευών και συστημάτων ενέργειας  (ENERGY_U_131)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Βιομάζα και Βιοκαύσιμα (ΜΣΕ4750)  (ENERGY_U_184)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Διαχείριση Ολικής Ποιότητας  (ENERGY_U_159)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΣΕ 4815) (2023-2024)  (ENERGY_U_191)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας  (ENERGY_U_146)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία (ΜΣΕ4840)  (ENERGY_U_178)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΜΣΕ4735) (2022-2023)  (ENERGY_U_164)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΜΣΕ4735) (2023-2024)  (ENERGY_U_185)ΦΕΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2023-2024)  (ENERGY_U_183)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα (2020-2021) (ENERGY_U_116)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα (2022-2023)  (ENERGY_U_141)ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (2023-2024) (ENERGY_U_135)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ηλεκτρικές Μηχανές (ENERGY_U_123)Μοσχάκης Μάριος
Ηλεκτρική Κίνηση (2023-2024)  (ENERGY_U_172)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ηλιοθερμικά και Γεωθερμικά Συστήματα  (ENERGY_U_176)ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (2022-2023)  (ENERGY_U_168)ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θερμοδυναμική (2022-2023) (ENERGY_U_109)ΦΕΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θερμοδυναμική (2023-2024) (ENERGY_U_192)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2022-2023)  (ENERGY_U_167)ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (2021-2022)  (ENERGY_U_140)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  (ENERGY_U_160)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης  (ENERGY_U_147)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κυψέλες καυσίμου και Τεχνολογία Υδρογόνου  (ENERGY_U_166)ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ Αγγελική
Μαθηματικά Ι (2021-2022) (ENERGY_U_144)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μαθηματικά Ι (2023-2024) (ENERGY_U_170)ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (2021-2022) (ENERGY_U_156)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (2021-2022) ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ENERGY_U_127)ΜΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (2022-2023)  (ENERGY_U_179)ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (2023-2024)  (ENERGY_U_194)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ (2022-2023)  (ENERGY_U_177)ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Μελέτη και Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ (2023-2024)  (ENERGY_U_189)ΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Μετάδοση Θερμότητας (2023-2024) (ENERGY_U_121)Στέλιος Βαγρόπουλος
Μετατροπή και Αποθήκευση Ενέργειας (2023-2024)  (ENERGY_U_187)ΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών (2023-2024)  (ENERGY_U_186)ΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (2021-2022) (ENERGY_U_142)ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (2022-2023)  (ENERGY_U_171)ΦΕΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μηχανική Ρευστών - Ρευστοδυναμικές Μηχανές (ENERGY_U_118)Καραγκιώζης Ιωάννης
Μηχανική Ρευστών - Ρευστοδυναμικές Μηχανές (ENERGY_U_139)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Νανοτεχνολογία  (ENERGY_U_174)ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ορυκτά Καύσιμα και Τεχνολογία Φυσικού Αερίου  (ENERGY_U_181)ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Προγραμματισμός Η/Υ Ι (εργαστήριο)  (ENERGY_U_113)ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Θεωρία & Εργαστήριο) (ENERGY_U_103)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙI (ENERGY_U_108)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Προστασία Περιβάλλοντος – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΣΕ3620) (2022-2023)  (ENERGY_U_163)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Προστασία Περιβάλλοντος – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΣΕ3620) (2023-2024)  (ENERGY_U_193)Κοντός Ιώαννης
Προχωρημένα Θέματα Ρευστοδυναμικών Μηχανών (2022-2023)  (ENERGY_U_169)ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Αισθητήρων  (ENERGY_U_158)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΣΕ_ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  (ENERGY_U_180)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πυρηνική Ενέργεια  (ENERGY_U_175)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2022-2023)  (ENERGY_U_173)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 608 ΜΣΕ 1260 (ENERGY_U_114)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (ENERGY_U_124)Θεοδόσης Θεοδοσίου
Συστήματα Ηλεκτροχημικής Ισχύος (ENERGY_U_125)Αγγελική Μπρούζγου
Συστήματα Ισχύος Οχημάτων (2023-2024)  (ENERGY_U_188)ΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη σε Ενεργειακά Συστήματα  (ENERGY_U_150)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Τεχνική Μηχανική (ENERGY_U_119)ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τεχνική Μηχανική (ΜΣΕ2350) (2022-2023)  (ENERGY_U_162)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Τεχνική Νομοθεσία, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας  (ENERGY_U_132)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνικό Σχέδιο (ENERGY_U_105)Θεοδόσης Θεοδοσίου
Τεχνολογία Συσσωρευτών (2023-2024) (ENERGY_U_148)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τεχνολογία Υλικών (2020-2021) (ENERGY_U_110)ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τεχνολογία Υλικών (2021-2022)  (ENERGY_U_151)ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων (2023-2024) (ENERGY_U_161)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ (2022-2023) (ENERGY_U_154)ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ (2023-2024)  (ENERGY_U_190)ΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσική (ENERGY_U_102)Νίκος Παπανδριανός
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 2022-2023 (ENERGY_U_157)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χημεία Ενεργειακών Συστημάτων (ENERGY_U_107)Μπρούζγου Αγγελική