Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά IV (DIAE_U_101)ΝΑΟΥΜΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Αγγλικά Ι (2019-2020) (2020-2021) (DIAE_U_102)ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Αγγλικά ΙΙ (DIAE_U_103)ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Αγγλικά ΙΙΙ (2019-2020) (2020-2021)  (DIAE_U_104)ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Αειφορική Διαχείριση Ιχθυοαποθεμάτων  (DIAE_U_223)ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΚΙΟΥΜΗ
Αλιεία (DIAE_U_196)ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (DIAE_U_107)ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (DIAE_U_108)
Αξιολόγηση Επενδύσεων (DIAE_U_109)ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
Βιοασφάλεια στις Υδατοκαλλιέργειες (DIAE_U_110)ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Βιολογία Διατήρησης Θαλάσσιων Θηλαστικών (DIAE_U_111)ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βιολογία Υδρόβιων Σπονδυλωτών (DIAE_U_112)
Βιοποικιλότητα (DIAE_U_113)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βιοστατιστική 2023-2024 (DIAE_U_177)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής  (DIAE_U_207)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (2023-2024)  (DIAE_U_239)ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Βιοχημεία (DIAE_U_114)ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γαλλικά Ι (DIAE_U_116)
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΞΓ0201)  (DIAE_U_241)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΞΓ0204) (DIAE_U_115)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γαλλικά ΙΙ (DIAE_U_117)
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΞΓ0203) (DIAE_U_118)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γενετική (DIAE_U_119)ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γερμανικά IV (DIAE_U_120)
Γερμανικά Ι (DIAE_U_121)
Γερμανικά ΙΙ (DIAE_U_122)
Γερμανικά ΙΙΙ (DIAE_U_123)
Γεωχημεία (DIAE_U_124)ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γονιδιωματική (DIAE_U_125)ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (DIAE_U_126)ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων (DIAE_U_127)ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΚΙΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΡΟΔΙΤΗ
Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής στον Παράκτιο Χώρο (DIAE_U_128)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (2021-2022)  (DIAE_U_231)Τσοπελάκος Αριστείδης
Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών 2022_2023 (DIAE_U_129)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΨΩΦΑΚΗΣ ΠΙΕΡ
Διευθετήσεις Υδατορρευμάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (DIAE_U_200)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Διπλωματικές  (DIAE_U_234)ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δυναμική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα (DIAE_U_130)
Ειδικά Θέματα Στατιστικής (DIAE_U_131)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας  (DIAE_U_198)ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωπονίας (DIAE_U_132)
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (DIAE_U_133)
Εκτιμητική και Λογιστική στην Αλιεία και στις Υδατοκαλλιέργειες 2022-2023 (DIAE_U_134)ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
Εκτροφή Γαστερόποδων, Αμφίβιων και Ερπετών (DIAE_U_135)ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνικές Ελέγχου Νοθείας Αλιευμάτων (DIAE_U_136)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ενυδρειολογία - Ενυδρειοπονία (2021-2022) (DIAE_U_137)ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΑ , ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εξέλιξη (DIAE_U_138)ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επικοινωνία της Επιστήμης (DIAE_U_139)ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (DIAE_U_140)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Οικοϋδραυλική – Λιμνολογία" (DIAE_U_216)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  (DIAE_U_214)ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ερευνητική Μεθοδολογία (DIAE_U_141)ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Θαλάσσια Έρευνα  (DIAE_U_225)ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών / Applications of aquatic microorganisms (DIAE_U_143)ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εφαρμοσμένη Οικοφυσιολογία (DIAE_U_144)ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (DIAE_U_204)ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ζωολογία (DIAE_U_145)Μαριάνθη Χατζηιωάννου Δημήτρης Βαφείδης Χρυσούλα Αποστολογάμβρου
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία στην Ιστολογία  (DIAE_U_142)ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα (DIAE_U_146)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θαλάσσια Βιολογία (DIAE_U_147)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θαλάσσια και Αλιευτική Διακυβέρνηση και Πολιτική  (DIAE_U_224)ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιστολογία (DIAE_U_148)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ιστολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών  (DIAE_U_211)ΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ
Ιστομορφολογικές Αλλοιώσεις Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (DIAE_U_149)ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιχθυολογία (DIAE_U_154)ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΚΙΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ιχθυοπαθολογία (DIAE_U_155)ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών (DIAE_U_156)ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κλιματική αλλαγή και αλιεία (DIAE_U_195)ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κλιματική Αλλαγή και Εκτροφή Ζωικών Οργανισμών  (DIAE_U_208)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κλιματική Αλλαγή και Υδρολογικοί Κίνδυνοι  (DIAE_U_209)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (DIAE_U_199)ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαθηματικά - Πληροφορική (DIAE_U_157)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μάρκετινγκ και Πολιτική Αλιευτικής Παραγωγής (DIAE_U_158)ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (DIAE_U_218)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Μεθοδολογία Οικονομικής Αποτίμησης Υδάτινων Πόρων (DIAE_U_159)ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
Μετεωρολογία - Κλιματολογία (DIAE_U_160)ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (DIAE_U_203)ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μικροβιακή Οικολογία Υδάτινων Συστημάτων / Aquatic microbial ecology (DIAE_U_161)ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μικροβιολογία / Microbiology (DIAE_U_162)ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μοριακή Βιολογία (DIAE_U_163)ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μορφολογία - Ανατομία Χορδωτών (Υ) ΒΠ2407 (DIAE_U_215)ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νέες Τάσεις και Εξελίξεις στη Μικροβιολογική Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων (DIAE_U_164)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οικολογία (DIAE_U_165)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οικονομία και Αποτίμηση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2022-2023 (DIAE_U_166)ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
Οικονομία και Διοίκηση Αλιευτικής Παραγωγής (DIAE_U_167)ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (DIAE_U_217)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Οικονομική Ανάλυση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (DIAE_U_168)ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ
Οικονομική Δημογραφία του Παράκτιου Χώρου (DIAE_U_169)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Οικοτοξικολογία (DIAE_U_170)ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικοϋδραυλική - Λιμνολογία (2023-2024) (DIAE_U_240)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οικοϋδραυλική – Λιμνολογία (DIAE_U_171)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
Οικοϋδρολογία – Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων (DIAE_U_105)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης με έμφαση στην αλιεία (DIAE_U_194)ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιων οικοσυστημάτων  (DIAE_U_201)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Παράκτια Γεωμορφολογία (DIAE_U_172)ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περιβαλλοντική Γεωχημεία (DIAE_U_173)ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (DIAE_U_174)ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ποτάμια Υδραυλική  (DIAE_U_193)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πρακτική Άσκηση (DIAE_U_175)ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Σαλιγκαροτροφία (DIAE_U_176)ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (DIAE_U_219)ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Συνεργατισμός - Συνεταιριστική Οικονομία (DIAE_U_178)ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) Ποιότητας και Ασφάλειας στις Βιομηχανίες Τροφίμων (TQM, ISO 9001, ISO 22000) (DIAE_U_205)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EMS, ISO 14001)  (DIAE_U_221)ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (DIAE_U_179)ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τεχνολογίες Μεταποίησης Τροφίμων (DIAE_U_180)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλεπισκόπηση - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (DIAE_U_181)ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υγιεινή και Συντήρηση Εδώδιμων Αλιευμάτων (DIAE_U_182)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υδατοκαλλιέργειες Ι 2022_23 (DIAE_U_183)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Υδατοκαλλιέργειες ΙΙ 2022_23 (DIAE_U_184)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον (DIAE_U_185)ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υδρόβια Εντομολογία (DIAE_U_186)ΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ
Υδροπληροφορική (DIAE_U_187)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  (DIAE_U_202)ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική (DIAE_U_188)ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φυσιολογία Θρέψης (2021-2022) (DIAE_U_189)ΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ
Φυσιολογία Θρέψης (2022-2023)  (DIAE_U_237)ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φυσιολογία-Ενδοκρινολογία  (DIAE_U_197)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Χημεία (DIAE_U_191)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ωκεανογραφία (DIAE_U_192)ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ