Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη Προϊόντων, Υπηρεσιών και Συστημάτων (ECON_P_180)ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ECON_P_181) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διοίκηση Λειτουργιών και Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (ECON_P_177)ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  (ECON_P_202)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δυναμική ατόμων, ομάδων και οργανισμών_ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα (ECON_P_179)ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ/ΜΠΕΛΛΟΥ
Επικοινωνία - γενικότερη χρήση (πχ. «Υλικό σεμιναρίου», «Ημέρα Υποδοχής Φοιτητών»)  (ECON_P_185)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Επιχειρηματικό Εγχείρημα (ECON_P_182)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολογική Στρατηγική (ECON_P_176)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ