Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιοποίηση Βιομάζας (SE_DAS_U163)ΖΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (SE_DAS_U103)
Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά (ΠΠΣ49.738) (SE_DAS_U164)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (SE_DAS_U155)ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (SE_DAS_U105)ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων  (SE_DAS_U107)ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων (SE_DAS_U108)
Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις (SE_DAS_U109)
Δασικές πυρκαγιές  (SE_DAS_U110)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δασική Βιομετρία (SE_DAS_U112)
Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (SE_DAS_U113)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα) (SE_DAS_U154)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δασική Διαχειριστική (SE_DAS_U115)ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΤΩ
Δασική Διαχειριστική (2020-2021)  (SE_DAS_U166)ΖΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δασική Διαχειριστική (2021-2022)  (SE_DAS_U170)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (SE_DAS_U118)ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δασική Υδρολογία - Προστασία Λεκανών Απορροής (SE_DAS_U151)Παπαϊωάννου Γεώργιος
Δασική Υδρολογία - Προστασία Λεκανών Απορροής (2021-2022)  (SE_DAS_U168)ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δασικό Κτηματολόγιο - Τηλεπισκόπιση (Θ+Ε) (2021-2022)  (SE_DAS_U169)ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (SE_DAS_U120)
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SE_DAS_U121)
ΔΕΝΔΡΟΜΕΤΡΙΑ  (SE_DAS_U122)ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΗΘΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SE_DAS_U159)ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ  (SE_DAS_U123)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ  (SE_DAS_U127)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  (SE_DAS_U128)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων (SE_DAS_U129)
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου  (SE_DAS_U131)ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιχειρηματικότητα στη Δασοπονία (SE_DAS_U132)
Εργαστήριο Μορφολογίας - Φυσιολογίας Φυτών (SE_DAS_U133)
Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος  (SE_DAS_U134)ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (SE_DAS_U135)ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία (SE_DAS_U136)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ (SE_DAS_U137)ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η Επιχειρηματικότητα στη Δασοπονία (SE_DAS_U138)
Κλιματική Αλλαγή  (SE_DAS_U161)ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (SE_DAS_U140)
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  (SE_DAS_U165)ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μορφολογία - Φυσιολογία φυτών  (SE_DAS_U143)ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οικοτουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού  (SE_DAS_U145)ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων (Θ+Ε)  (SE_DAS_U146)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Στοιχεια Επιχειρηματικοτητας (SE_DAS_U148)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ (SE_DAS_U149)ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογραφία (SE_DAS_U150)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ (SE_DAS_U152)ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ