Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  (SE_NO_U165)ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U101)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U104)ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (2021-2022)  (SE_NO_U172)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (SE_NO_U106)ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U108)ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U109)ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (SE_NO_U110)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Θ.- ΘΕΩΡΙΑ  (SE_NO_U168)ΖΕΤΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U112)ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι  (SE_NO_U149)ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κλινική Ανατομια (SE_NO_U147)ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (SE_NO_U115)ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U116)ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U117)ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (2020-2021) (SE_NO_U158)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΣΗΛEYTIKH ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (SE_NO_U120)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΟΥ 561 (θεωρια) (2021-2022)  (SE_NO_U166)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ/ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 767 (θεωρία) (2021-2022)  (SE_NO_U167)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ /ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (SE_NO_U123)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι (2020-2021) (Π.Σ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ) (SE_NO_U155)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (2020-2021) (SE_NO_U159)ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (SE_NO_U126)ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (SE_NO_U127)ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - 565 (2020-2021)  (SE_NO_U151)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της ΥΓΕΙΑΣ (Νοσηλευτική ΤΕ)  (SE_NO_U129)ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (SE_NO_U131)
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (SE_NO_U133)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (SE_NO_U135)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (2021-2022)  (SE_NO_U173)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (SE_NO_U137)ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΘΕΩΡΙΑ (2021-2022)  (SE_NO_U171)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΙΑ (2021-2022)  (SE_NO_U170)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (SE_NO_U140)ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (2020-21)  (SE_NO_U164)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (SE_NO_U141)ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (SE_NO_U142)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ψυχιατρική (SE_NO_U163)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (SE_NO_U144)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (SE_NO_U145)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ