Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
CAD I (SE_FURN_U101)ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
CAD III (SE_FURN_U102)ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
CAD IΙ (SE_FURN_U103)ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
CAD-CAM I (προπτυχιακός κύκλος σπουδών) (SE_FURN_U104)ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CAD-CAM II 2022-2023 (SE_FURN_U105)ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ρυθμολογία Επίπλου (SE_FURN_U106)ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου Ι (SE_FURN_U107)ΦΕΡΦΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου ΙΙ (SE_FURN_U108)ΧΑΪΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι (ΕΕ 2020-2021)  (SE_FURN_U151)ΧΑΪΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημιουργικός Σχεδιασμός (SE_FURN_U109)ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ  (SE_FURN_U146)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου (SE_FURN_U110)
Ελεύθερο Σχέδιο Ι (SE_FURN_U112)
Ελεύθερο Σχέδιο ΙΙ (SE_FURN_U113)Χ. ΒΑΡΛΑΜΟΥ
Επεξεργασία Επιφανειών – Φινίρισμα Επίπλων (SE_FURN_U114)ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εσωτερική Διακόσμηση (SE_FURN_U115)ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μαθηματικά (SE_FURN_U117)
Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου (SE_FURN_U118)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ  (SE_FURN_U147)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μελέτη Σχεδιασμού Επίπλου (SE_FURN_U119)ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μηχανική Κατεργασία Ξύλου Ι – Υγιεινή και Ασφάλεια (SE_FURN_U120)ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μηχανική Κατεργασία Ξύλου ΙΙ (SE_FURN_U121)ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου - Επίπλου (SE_FURN_U122)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ  (SE_FURN_U148)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορική (SE_FURN_U123)
Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου (SE_FURN_U124)ΜΗΤΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών (SE_FURN_U125)
Πρακτική άσκηση (SE_FURN_U127)
Προηγμένα συστήματα CAD - CAM (μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών) (SE_FURN_U149)ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου (SE_FURN_U128)ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πτυχιακή εργασία (SE_FURN_U129)
Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών (SE_FURN_U130)
Σύγχρονες Μορφές Κατεργασίας Ξύλου (SE_FURN_U131)ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων (SE_FURN_U132)ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων (2022-2023)  (SE_FURN_U152)ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων (Εργαστήριο)  (SE_FURN_U150)ΜΗΤΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου (SE_FURN_U133)ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τεχνικό Σχέδιο Ι (SE_FURN_U134)ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ (SE_FURN_U135)ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Τεχνολογία – Εφαρμογές Μεταλλικών Υλικών (προπτυχιακός κύκλος σπουδών) (SE_FURN_U136)ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών Ι: Ξύλινες Κατοικίες, Κουφώματα, Πατώματα (SE_FURN_U137)
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές Εξωτερικού Χώρου (SE_FURN_U138)ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολογία Ξύλου Ι: Συμπαγή προϊόντα (SE_FURN_U139)
Τεχνολογία Ξύλου ΙΙ: Συγκολλημένα Προϊόντα (SE_FURN_U140)ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου Ι (SE_FURN_U141)
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ (SE_FURN_U142)ΜΗΤΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙΙ (SE_FURN_U143)ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Υλοποίηση Μελέτης Σχεδιασμού Επίπλου (SE_FURN_U144)
Φωτορεαλισμός και Κίνηση (SE_FURN_U145)ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ