Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης (SE_CS_U101)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναγνώριση Προτύπων (SE_CS_U102)ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (SE_CS_U103)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε-Θ) (SE_CS_U104)ΓΚΑΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι (Θ+Ε) (SE_CS_U106)ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (SE_CS_U107)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (Θ) (ΑΠ)  (SE_CS_U172)ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης (SE_CS_U108)ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχές Επικοινωνιών (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U109)ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΌΜΗΡΟΣ
Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι (SE_CS_U110)ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ (SE_CS_U111)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (SE_CS_U112)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ασύρματες Επικοινωνίες  (SE_CS_U113)ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ασφάλεια & Διαχείριση Δικτύων (Ε-Θ) (SE_CS_U114)ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Βάσεις Δεδομένων Ι (SE_CS_U115)ΓΚΑΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (Ε)  (SE_CS_U174)ΜΠΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (SE_CS_U116)ΓΚΑΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Βελτιστοποίηση Δικτύων (SE_CS_U117)ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραφικά Υπολογιστών (SE_CS_U118)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διάχυτος Υπολογισμός  (SE_CS_U180)ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διδακτική Πληροφορικής (SE_CS_U120)ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δίκτυα Ι (SE_CS_U121)Κυριατζής Βασίλειος
ΔΙΚΤΥΑ Ι (Θ+Ε) [ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ] (SE_CS_U175)ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δίκτυα ΙΙ (Ε-Θ) (SE_CS_U122)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου - Βιομηχανικά Δίκτυα (SE_CS_U123)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δομές Δεδομένων και Αρχεία (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U124)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ειδικά Θέματα Δικτύων (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U125)ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων (SE_CS_U127)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών (SE_CS_U128)ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΌΜΗΡΟΣ
Ενσωματωμένα Συστήματα (SE_CS_U129)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Επεξεργασία Εικόνας (SE_CS_U130)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιχειρησιακή Έρευνα (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U131)ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Θ) (ΑΠ)  (SE_CS_U177)ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευρυζωνικά Δίκτυα (SE_CS_U132)ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική (SE_CS_U133)ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Θ) (ΑΠ)  (SE_CS_U173)ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΌΜΗΡΟΣ
Θεωρία Υπολογισμού (SE_CS_U134)ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Θεωρία Υπολογισμού (Εξομοίωσης)  (SE_CS_U185)ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
Κατανεμημένος και Παράλληλος Προγραμματισμός (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U135)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
Κινητές Επικοινωνίες (SE_CS_U136)ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας (SE_CS_U137)ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λειτουργικά Συστήματα (Ε-Θ) (SE_CS_U138)ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Λογική στην Πληροφορική (SE_CS_U139)ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Μαθηματικά Ι (SE_CS_U140)ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μαθηματικά ΙΙ (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U141)ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μεταγλωττιστές (Ε-Θ) (SE_CS_U142)ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ξένη Γλώσσα Ι (SE_CS_U144)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
Ξένη Γλώσσα ΙΙ  (SE_CS_U145)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
Οικονομικά των Επιχειρήσεων (SE_CS_U146)ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ) - 575 - (2020-2021)  (SE_CS_U179)ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θ) - 575 - (2020-2021)  (SE_CS_U178)ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ποιότητα Λογισμικού (SE_CS_U147)ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολυμεσικές Επικοινωνίες (SE_CS_U148)ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ (SE_CS_U150)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
Προγραμματισμός Φορητών Συσκευών (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U151)ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΣ - Ειδικά Θέματα Παγκόσμιου Ιστού (SE_CS_U126)ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΑΠ-Θ) (SE_CS_U170)ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΣ - Πρακτική Άσκηση (ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ) (SE_CS_U165)Επιτροπή ΠΑ | Πρόεδρος: ΚΟΚΚΟΡΑΣ Φ. | Μέλη: ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ Β., ΧΑΪΚΑΛΗΣ Κ.
ΠΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Ε-Θ) (SE_CS_U169)ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΣ - Τεχνητή Νοημοσύνη (SE_CS_U157)ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΑΕ και Βιομηχανική Πληροφορική (Ε-Θ) (SE_CS_U152)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνθετα Δίκτυα (SE_CS_U153)ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (SE_CS_U154)ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων (SE_CS_U155)ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχεδίαση Συστημάτων Υλικού (SE_CS_U156)ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Τεχνική Νομοθεσία (SE_CS_U158)ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τεχνολογία Λογισμικού (SE_CS_U159)ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Ε-Θ) (SE_CS_U160)ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (Ε-Θ) (SE_CS_U161)ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική (SE_CS_U162)Ξενάκης Απόστολος, Ονούφριος Χαραλάμπους
Ψηφιακά Συστήματα (Ε-Θ) (SE_CS_U163)ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (SE_CS_U164)ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ