Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
PLC - Αυτοματισμοί (SE_HL_U101)ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PLC - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_HL_U157)ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
PLC (2021-2022)  (SE_HL_U177)ΜΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (2020-2021) (SE_HL_U102)ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (2021-2022)  (SE_HL_U175)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (2022-2023)  (SE_HL_U182)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΙΔIKA ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Θ) (2022-2023)  (SE_HL_U186)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ειδικά θέματα Η/Μ εγκαταστάσεων (2020-2021) (SE_HL_U142)ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2021-2022)  (SE_HL_U176)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (2022-2023) (SE_HL_U183)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι ( Εργαστήριο ) (SE_HL_U166)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι) (SE_HL_U106)ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (ΘΕΩΡΙΑ ) (2020-2021)  (SE_HL_U168)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ ( Εργαστήριο) (SE_HL_U165)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ)  (SE_HL_U107)ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ ) (2020-2021)  (SE_HL_U169)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ (SE_HL_U108)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ (Εργαστήριο ) (SE_HL_U144)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (Ε) (SE_HL_U109)ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (Θ)  (SE_HL_U143)ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ + ΘΕΩΡΙΑ  (SE_HL_U187)ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ - εργαστήριο (SE_HL_U110)ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ - θεωρία (SE_HL_U146)ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (Θ) (2022-2023)  (SE_HL_U185)ΒΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  (SE_HL_U188)ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Κατασκευές (Ε) (SE_HL_U145)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Κατασκευές (Θ) (SE_HL_U111)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρικές Μετρήσεις (SE_HL_U112)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Θ-Ε) (SE_HL_U113)Μοσχάκης Μάριος
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θ-Ε) (SE_HL_U114)Μοσχάκης Μάριος
Ηλεκτρολογικό σχέδιο (SE_HL_U115)ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U154)ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρονικά Ι - ΘΕΩΡΙΑ (SE_HL_U116)ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρονικά ΙΙ (SE_HL_U117)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U155)ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρονικά Ισχύος (SE_HL_U118)ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ηλεκτρονικά Ισχύος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U151)ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U159)ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές (Εργαστήριο)  (SE_HL_U180)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (SE_HL_U147)ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές θεωρία+ εργαστήριο 2022-2023 (SE_HL_U119)ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μαθηματικά Ι (SE_HL_U120)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαθηματικά ΙΙ (SE_HL_U121)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Β ΕΞΑΜΗΝΟ  (SE_HL_U171)ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Μαθηματικά ΙΙΙ  (SE_HL_U173)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μικροϋπολογιστές (SE_HL_U123)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ξένη Γλώσσα Ορολογία (SE_HL_U124)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Β/Ε & Κτιρίων (2022-2023)  (SE_HL_U184)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (SE_HL_U103)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Π.Α.) Ηλεκτρολόγων (SE_HL_U140)ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΩΜΑΤΑ
Προγραμματισμός Η/Υ (SE_HL_U126)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Πτυχιακή Εργασία  (SE_HL_U174)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (SE_HL_U127)ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (SE_HL_U150)ΗΛΙΑΝΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ, ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (SE_HL_U128)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ (2021-2022)  (SE_HL_U178)ΜΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_HL_U156)ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΗΛΙΑΝΑ ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (ΠΜΔΗΕ Ι)  (SE_HL_U129)ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (SE_HL_U130)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U149)ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τεχνική νομοθεσία - Ασφάλεια εργασίας (SE_HL_U131)ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνική νομοθεσία - Ασφάλεια εργασίας (2020-2021)  (SE_HL_U167)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Υλικών (SE_HL_U132)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολογία Μετρήσεων (Εργαστήριο) (SE_HL_U141)ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία Μετρήσεων (Θεωρία) (SE_HL_U133)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θεωρία-Εργαστήριο) (2022-2023)  (SE_HL_U181)ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (ΤΥΤ) (2019-2020) (SE_HL_U134)ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ (2020-2021) (SE_HL_U158)ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
Τηλεπικοινωνιακά ΙΙ Εργαστήριο  (SE_HL_U170)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ)  (SE_HL_U135)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (SE_HL_U136)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Φυσική (SE_HL_U137)ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SE_HL_U153)ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Α.Π.Ε. 2022/2023 (SE_HL_U138)ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ