Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων Ι (SE_CIVT_U101)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι (621 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U200)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Ανάπλαση και Αναβιωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων ΙΙ (SE_CIVT_U102)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙ (721 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U182)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (SE_CIVT_U103)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντοχή Υλικών (SE_CIVT_U104)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (402 Θ-AΠ) (SE_CIVT_U166)ΒΛΑΧΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (402 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U193)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ
Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων (SE_CIVT_U106)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (622 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U201) ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (522 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U225)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (303 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U108)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (303 ΘΕΩΡΙΑ) (SE_CIVT_U179)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αποτίμηση και Αποκατάσταση Κτιρίων με βλάβες από Σεισμό (SE_CIVT_U109)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (306 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U110)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (523 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U226)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγήτρια ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (624) Θ. ΚΑΙ Α.Π.  (SE_CIVT_U112)ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SE_CIVT_U167)ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (302 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U180)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
Αρχιτεκτονική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων (2020-2021)  (SE_CIVT_U185)ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
Αρχιτεκτονική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων (2021-2022)  (SE_CIVT_U217)ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
Γεωτεχνική Μηχανική στις Κατασκευές - Εδαφομηχανική (SE_CIVT_U116)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διοίκηση και Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Έργων (SE_CIVT_U117)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (SE_CIVT_U164)ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διοίκηση και διαχείριση έργων μηχανικού  (SE_CIVT_U224)ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Μηχανικού (Χρον. Προγραμμ.- Ανάληψη Ρίσκου) (SE_CIVT_U118)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (521 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_CIVT_U181)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ & ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (SE_CIVT_U208)ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ & ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (SE_CIVT_U232)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (CIV_U_300)ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (SE_CIVT_U202)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (SE_CIVT_U231)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (SE_CIVT_U122)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ  (SE_CIVT_U220)ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εφαρμογές Σκυροδέματος με χρήση Η/Υ  (SE_CIVT_U230)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (SE_CIVT_U124)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εφαρμοσμένη Γεωματική στη Μελέτη Δομικών Έργων (SE_CIVT_U125)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (SE_CIVT_U222)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Θ + ΑΠ) (2020-2021) (SE_CIVT_U205)ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτιρίων (404) (SE_CIVT_U126)ΚΑΛΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η/Υ Ι (SE_CIVT_U127)ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η/Υ Ι (SE_CIVT_U197)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η/Υ Ι ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 106 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΡΙΚΑΛΑ  (SE_CIVT_U194)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Η/Υ ΙΙ (CAD) (SE_CIVT_U128)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Η/Υ ΙΙ (CAD) (305 E) (SE_CIVT_U186)ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Η/Υ ΙΙ (CAD) (305 Θ) (SE_CIVT_U187)ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Θεμελιώσεις - Αντιστηρίξεις (SE_CIVT_U129)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) (SE_CIVT_U132)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα  (SE_CIVT_U210)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαθηματικά (Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων - 101)  (SE_CIVT_U172)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μαθηματικά II (Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων - 211)  (SE_CIVT_U174)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μαθηματικά Ι (Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων - 111)  (SE_CIVT_U173)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μαθηματικά ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ  (SE_CIVT_U134)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (SE_CIVT_U135)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μνημειακή Τοπογραφία (2021-2022)  (SE_CIVT_U213)ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
Ν.Ο.Κ. – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών (SE_CIVT_U138)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Ν.Ο.Κ. – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών (2021-2022) (SE_CIVT_U188)ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία) (SE_CIVT_U139)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (SE_CIVT_U209)ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (2021-2022)  (SE_CIVT_U221)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οικοδομική Ι (SE_CIVT_U141)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 102 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΡΙΚΑΛΑ  (SE_CIVT_U196)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 202 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΡΙΚΑΛΑ  (SE_CIVT_U195)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Οργάνωση Εργοταξίου (SE_CIVT_U144)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου (2020-2021) (SE_CIVT_U145)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου (2020-21)  (SE_CIVT_U206)ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου (2021-2022)  (SE_CIVT_U227)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Παραστατική Γεωμετρία (Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων - 116)  (SE_CIVT_U175)ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πολεοδομία. Σύγχρονα και Ιστορικά Κέντρα Πόλεων (SE_CIVT_U147)ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πολεοδομία. Σύγχρονα και Ιστορικά Κέντρα Πόλεων (2020-21)  (SE_CIVT_U203)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (SE_CIVT_U229)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (726) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΕ 2021-2022 (SE_CIVT_U148)ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πυροπροστασία των Κατασκευών (SE_CIVT_U149)ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (604) ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (SE_CIVT_U228)ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Στατική Ι (SE_CIVT_U150)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στατική Ι (2021-2022)  (SE_CIVT_U219)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στατική ΙΙ (SE_CIVT_U151)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στατική ΙΙ (2021-2022)  (SE_CIVT_U218)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στατική ΙΙI  (SE_CIVT_U204)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνική Νομοθεσία (SE_CIVT_U154)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2021-2022)  (SE_CIVT_U216)ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (705,725)  (SE_CIVT_U184)ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (105Ε) (SE_CIVT_U155)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγητής ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (205Ε) (SE_CIVT_U156)ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ (Υπ. Καθηγήτρια ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
Τεχνολογία Δομικών Υλικών (SE_CIVT_U157)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  (SE_CIVT_U223)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογραφία - Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (SE_CIVT_U159)ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (SE_CIVT_U160)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (2020-21)  (SE_CIVT_U207)ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υδραυλική (SE_CIVT_U161)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΦΥΣΙΚΗ  (SE_CIVT_U171)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φωτοτεχνία - Ηχοτεχνία (2021-2022) (SE_CIVT_U162)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φωτοτεχνία - Ηχοτεχνία (2022-2023)  (SE_CIVT_U233)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χριστιανική Τέχνη (2021-2022)  (SE_CIVT_U214)ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (401,Θ+ΑΠ)  (SE_CIVT_U143)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (401E) (SE_CIVT_U165)ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (Θ)  (SE_CIVT_U199)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ