Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγροτική Ανάπτυξη - Κυκλική Οικονομία (PRD_P_195)ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αειφορία - Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων [METAΠTYXIAKO] (PRD_P_196)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αειφόρος Παραγωγή Τροφής (PRD_P_197)
Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (PRD_P_198)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ανάλυση Χρονοσειρών και Δεδομένων Περιβαλλοντικών Κινδύνων (PRD_P_199)ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιπλημμυρική Προστασία Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (PRD_P_200)ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης - Ελαχιστοποίηση Παραγωγής Αποβλήτων (PRD_P_201)ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΚΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτικές (2022-2023) (PRD_P_202)ΝΤΥΚΕΝ ΜΑΡΙ-ΝΟΕΛ
Γαλάζια Ανάπτυξη (PRD_P_203)
Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος (PRD_P_204)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Διατήρηση και Αξιοποίηση της Βιοποικιλότητας (PRD_P_205)ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής και Χωρική Ανθεκτικότητα (2022-2023)  (PRD_P_219)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία (2021-2022) (PRD_P_207)ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία (2022-2023)  (PRD_P_226)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ενεργειακή Πολιτική - Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός (PRD_P_208)ΦΕΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μη Συμβατικοί Υδατικοί Πόροι - Κυκλική Οικονομία και Τιμολογιακές Πολιτικές (2022-2023) (PRD_P_209)ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση [ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ] (PRD_P_210)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων (PRD_P_211)
Πράσινη Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα (PRD_P_212)ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σύγχρονες Πολιτικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικά Πρότυπα - Κυκλική Οικονομία (2022-2023) (PRD_P_213)ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Σύγχρονες Πολιτικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικά Πρότυπα - Κυκλική Οικονομία (2023-2024)  (PRD_P_230)ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (PRD_P_228)ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ