Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορά Ακινήτων (PRD_P_165)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανθεκτικές Πόλεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη (PRD_P_166)ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ, ΒΟΥΖΑ ΑΝΝΑ
Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά (PRD_P_167)ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός (PRD_P_168)ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυπα (PRD_P_169)ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ, ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (PRD_P_170)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΑΒΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (PRD_P_171)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΑΒΗΣ
Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση (PRD_P_172)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις (PRD_P_174)ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ, ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
Σεμινάριο (PRD_P_175)ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ, ΒΟΥΖΑ ΑΝΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΔΕ (2022-2023) (PRD_P_220)ΝΤΥΚΕΝ ΜΑΡΙ-ΝΟΕΛ, ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης (PRD_P_177)ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ