Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση 'Εργων - Project Appraisal (PRD_P_156)ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων - Project Management (PRD_P_157)ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics (PRD_P_158)ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΑ
Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι (2021-2022) (PRD_P_159)ΝΤΥΚΕΝ ΜΑΡΙ-ΝΟΕΛ - ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι (2022-2023)  (PRD_P_227)ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κυκλοφορίας (PRD_P_160)ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Σύγχρονες Τεχνικές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκοινωνιακών Έργων σε Αστικό και Ημι-αστικό Περιβάλλον (PRD_P_222)REMY NICOLAS-MICHEL-PHILIPPE
Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών, Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Εργοταξίων (PRD_P_163)ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές (2022-2023) (PRD_P_164)ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές (2023-2024)  (PRD_P_229)ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ