Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
E-business (PRD_P_121)
The web start-up: η Νεοφυής Τεχνολογική Εταιρία στο Διαδίκτυο (PRD_P_122)
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Έργων  (PRD_P_123)ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Βελτιστοποίηση σε Συστήματα Logistics (PRD_P_124)
Βιομηχανική Οργάνωση (PRD_P_125)
Δίκαιο Ανταγωνισμού (PRD_P_126)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (PRD_P_128)ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οικονομία, Θεσμοί, Πολιτικές  (PRD_P_130)ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας  (PRD_P_131)ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics  (PRD_P_132)ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη  (PRD_P_135)ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πολιτική και Διαχείριση (PRD_P_138)
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων  (PRD_P_139)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική  (PRD_P_140)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
Προσομοίωση Εφοδιαστικών Αλυσίδων  (PRD_P_141)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - Logistics  (PRD_P_144)ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συστήματα Παραγωγής (PRD_P_147)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  (PRD_P_148)ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επενδύσεων (PRD_P_149)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης  (PRD_P_150)ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ
Σχεδιασμός, Αξολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων (PRD_P_151)
Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων (PRD_P_154)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ (PRD_P_155)