Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Uncertainty Quantification in Engineering Science - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MIE_P_126)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  (MIE_P_102)ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δομικός Σχεδιασμός Υποδομών για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων  (MIE_P_124)ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  (MIE_P_103)ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (MIE_P_104)ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS (MIE_P_111)
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ  (MIE_P_133)ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2022-2023 (MIE_P_105)ΒΑΛΟΥΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ  (MIE_P_106)ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
Μηχανική Σύνθετων Υλικών και Πολυκρυστάλλων (MIE_P_127)ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μηχανική των Θραύσεων  (MIE_P_134)ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIE_P_107)ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πλαστικότητα (Εμβάθυνση)  (MIE_P_125)ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πλαστικότητα (Εμβάθυνση)  (MIE_P_131)ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (MIE_P_108)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (MIE_P_109)ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (MIE_P_110)Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος, Μιχάλης Αγόρας, Νίκος Αράβας, Αλέξης Κερμανίδης
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ) (MIE_P_128)ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ