Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στη Φυτική Παραγωγή (AGR_P_120)
Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών (AGR_P_121)
Βελτίωση Ανθεκτικότητας Έναντι Καταπονήσεων – Βελτίωση Ποιότητας (AGR_P_122)ΠΑΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών - Γεωργική Αξιολόγηση (AGR_P_123)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γονιμότητα Εδαφών και Θρέψη Φυτών (AGR_P_124)1) Αντωνιάδης Βασίλειος, Καθηγητής, 2) Νάνος Γεώργιος, Καθηγητής
Διατήρηση και αξιοποίηση βιοποικιλότητας (AGR_P_125)
Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών (AGR_P_126)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας (AGR_P_127)
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ  (AGR_U_193)ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Καινοτόμες Δενδροκομικές Καλλιέργειες (AGR_P_128)
Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού (AGR_P_129)
Καινοτομίες στην Τεχνολογία και στον Έλεγχο Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών (AGR_P_130)
Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών (AGR_P_131)
Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας (AGR_P_132)
Μεθοδολογίες Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Πειραματισμού στις Βιοεπιστήμες (AGR_P_133)
Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών (AGR_P_134)
Μοριακή βελτίωση – Βιοτεχνολογία Φυτών (AGR_P_135)ΠΑΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ορθολογική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού (AGR_P_136)ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή (AGR_P_137)ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
Συστήματα Επιλογής – Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων (AGR_P_138)ΠΑΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Χρήση της R και Προβλήματα Μεγάλων Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (AGR_P_139)