Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ (VET_P_101)
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (VET_P_102)
ΑΡΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ (VET_P_103)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ (VET_P_104)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (VET_P_105)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ I (VET_P_106)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ II (VET_P_107)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (VET_P_108)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (VET_P_109)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (VET_P_110)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HACCP (VET_P_111)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (VET_P_112)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (VET_P_113)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ (VET_P_114)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ (VET_P_115)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (VET_P_116)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (VET_P_117)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (VET_P_118)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (VET_P_119)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (VET_P_120)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (VET_P_121)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (VET_P_122)
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ Ι (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ) (VET_P_123)
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ ΙΙ (ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ) (VET_P_124)
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ ΙΙΙ (ΙΟΙ, ΡΙΚΕΤΣΙΕΣ & ΧΛΑΜΥΣΙΕΣ), ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ (VET_P_125)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (VET_P_126)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (VET_P_127)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (VET_P_128)
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (VET_P_129)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (VET_P_130)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (VET_P_131)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ (VET_P_132)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (VET_P_133)
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΘΥΡΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (VET_P_134)
ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (VET_P_135)