Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Επιχειρησιακή Οικονομική  (ECON_P_167)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
Εφαρμογή της Οικονομικής Φυσικής στα Χρηματιστήρια και τα Παράγωγα Προϊόντα (ECON_P_168)
Θεωρία Καταστροφών-Θεωρία Παιγνίων  (ECON_P_169)ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθηματικές Μέθοδοι στην Οικονομική Φυσική  (ECON_P_170)ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Νευρωνικά Δίκτυα στις Προβλέψεις - Θεωρία του Χάους στα Οικονομικά (ECON_P_171)ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά - Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών με Γραμμικές Μεθόδους (ECON_P_172)ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (1ο Μέρος)  (ECON_P_173)ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (2ο Μέρος)  (ECON_P_165)ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική: Προσέγγιση στην Οικονομία  (ECON_P_174)ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ