Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ) (ECON_P_166)ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ECON_P_152)ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ECON_P_153)ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Διπλωματικές (ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική)  (ACCFIN_P_101)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διπλωματική Εργασία  (ECON_P_198)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι (2020-2021) (ECON_P_154)ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι (2022-2023) (ECON_P_197)ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΙ (ECON_P_155)ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Eυθύνη  (ECON_P_201)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ II  (ECON_P_194)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ECON_P_156)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - Λ/Ε  (ECON_P_191)ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ECON_P_158)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  (ECON_P_159)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ECON_P_160)ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (ECON_P_161)ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - AccAud (ECON_P_162)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - AccAud (ECON_P_163)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ) (ECON_P_164)ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ