Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητήρες - Συστήματα Μετρήσεων και Επεξεργασία Σήματος (Sensors, Instrumentation and Signal Processing) (GD-LARISSA222)
Δίκτυα - Ασφάλεια Δικτύων σε ΙοΤ Περιβάλλον (Computer Networks – Networks Security in IoT) (GD-LARISSA226)
Δίκτυα Υπολογιστών και Αισθητήρων - Δίκτυα σε ΙοΤ Περιβάλλον (Computer and Sensor Networks, Networks and IoT) (GD-LARISSA221)
Διπλωματική Εργασία (Dissertation/ DIS) (GD-LARISSA229)
Εισαγωγή σε ΙοΤ - Πλατφόρμες (Introduction to Internet of Things – Platforms) (GD-LARISSA223)
Έλεγχος με Η/Υ - Ρομποτική, Αυτόνομα Οχήματα, Μηχανοτρονική (Computer Control, – Robotics, Autonomous Machines and Mechatronics) (GD-LARISSA224)
Ενσωματωμένα Συστήματα και Αρχιτεκτονική Συστημάτων (Systems Architecture and Embedded Systems) (GD-LARISSA219)
Επεξεργασία Εικόνας - Τεχνητή Όραση, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Image Processing – Machine Vision, Virtual and Augmented Reality) (GD-LARISSA227)
Εφαρμογές IoT (IoT Applications, Internet of Things) (GD-LARISSA228)
Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων (Mobile Systems Programming) (GD-LARISSA220)
Σύγχρονη Πληροφορική για ΙοΤ Τεχνολογία (ΙοΤ Informatics) (GD-LARISSA225)