Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διπλωματική Εργασία (Dissertation/ DIS) (GD-LARISSA218)
Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός (Distributed and Multicore Programing / DMP)  (GD-LARISSA208)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
Μηχανική Οντολογιών  (GD-LARISSA269)ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πολυπρακτορικά Συστήματα (Multi-Agent Systems) (GD-LARISSA270)ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων (Advanced Databases / ADB)  (GD-LARISSA211)ΓΚΑΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing and Applications / CC)  (GD-LARISSA214)ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ