Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων (Sensors and Measurement Systems)  (GD-LARISSA200)ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διπλωματική Εργασία (Dissertation) (GD-LARISSA207)
Ευφυείς Κτιριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Smart Home and Industrial Electrical Installations)  (GD-LARISSA204)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Grids)  (GD-LARISSA199)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Π.Μ.Σ. «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών» (GD-LARISSA272)Γεώργιος Περαντζάκης