Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Υδατικών Πόρων  (GD-LARISSA194)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον  (GD-LARISSA192)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  (GD-LARISSA196)
Προχωρημένη Γεωτεχνική – Προσομοιώσεις  (GD-LARISSA195)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προχωρημένη Υδρολογία  (GD-LARISSA189)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος  (GD-LARISSA187)ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ