Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση (GD-LARISSA166)
Δημόσια Οικονομικά & Πολιτική (GD-LARISSA167)
Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδα (GD-LARISSA169)
Διαχείριση Κρίσεων & Πολιτική Προστασία (GD-LARISSA170)ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διαχείριση της Γνώσης στον Δημόσιο Τομέα (GD-LARISSA171)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση  (GD-LARISSA173)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Διοικητικό Δίκαιο (GD-LARISSA174)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (GD-LARISSA175)ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο  (GD-LARISSA176)
Εσωτερικός Έλεγχος & Διαφάνεια (GD-LARISSA177)Δημολιού Χριστίνα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (GD-LARISSA186)
Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (GD-LARISSA179)
Πολιτικό Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (GD-LARISSA181)
Σειρά Σεμιναριακών Διαλέξεων με θέμα: Η Συνεισφορά των Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Χωρικού Σχεδιασμού και των Μεταφορών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (GD-LARISSA275)Δημήτριος Τσιώτας
Σχεδιασμός & Οργάνωση Προεκλογικής Εκστρατείας (GD-LARISSA182)
την Τοπική Αυτοδιοίκηση (GD-LARISSA183)
Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη (GD-LARISSA184)Δημήτριος Τσιώτας
Χρηματοοικονομική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών (GD-LARISSA185)