Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (GD-LARISSA277)ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί (GD-LARISSA161)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (GD-LARISSA165)
Ποσοτικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση (GD-LARISSA164)