Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (GD-LARISSA128)
Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (GD-LARISSA129)
Αποτίμηση - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων (GD-LARISSA130)
Διεθνές Μάρκετινγκ & Εξαγωγές (GD-LARISSA132)ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων & Εφοδιαστική (GD-LARISSA133)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Διοίκηση & Διαχείριση Έργων (GD-LARISSA134)
Διοίκηση Μάρκετινγκ (GD-LARISSA135)
Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (GD-LARISSA136)
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (GD-LARISSA137)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εμπορικό & Εργατικό Δίκαιο (GD-LARISSA138)
Επικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Πληροφοριών (GD-LARISSA139)
Επικοινωνίες Μάρκετινγκ & Διαφήμιση (GD-LARISSA140)
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (GD-LARISSA141)
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Στρατηγικής Μάρκετινγκ (GD-LARISSA142)
Επιχειρησιακή Έρευνα (GD-LARISSA143)
Λογιστική Κόστους & Διοικητική Λογιστική (GD-LARISSA144)
Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων (GD-LARISSA145)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (GD-LARISSA156)
Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης (GD-LARISSA146)
Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής (GD-LARISSA147)
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (GD-LARISSA148)
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (GD-LARISSA149)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Συμπεριφορά Καταναλωτή (GD-LARISSA150)
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (GD-LARISSA151)
Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (GD-LARISSA152)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική (GD-LARISSA153)
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (GD-LARISSA154)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (GD-LARISSA155)