Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ειδικά θέματα διοίκησης έργων (GD-LARISSA120)Γερογιάννης Βασίλης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) (GD-LARISSA127)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οικονομικά στη διοίκηση έργων (GD-LARISSA124)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση έργων (GD-LARISSA125)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας (GD-LARISSA126)