Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ IV  (ECON_U_101)ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι  (ECON_U_102)ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΙ  (ECON_U_103)ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΙΙ  (ECON_U_104)ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (ECON_U_105)ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ  (ECON_U_106)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  (ECON_U_107)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)  (ECON_U_109)ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  (ECON_U_110)ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  (ECON_U_111)ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ (ECON_U_112)
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι  (ECON_U_113)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV  (ECON_U_114)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ  (ECON_U_115)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ  (ECON_U_116)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ECON_U_117)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV  (ECON_U_118)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι  (ECON_U_119)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ  (ECON_U_120)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ  (ECON_U_121)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ) (ECON_U_122)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  (ECON_U_123)ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ  (ECON_U_124)ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  (ECON_U_125)ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ECON_U_126)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  (ECON_U_127)ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  (ECON_U_128)Κεχαγιά Πολυξένη, Στεργίου Ανδρέας
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  (ECON_U_129)ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑ (διδασκαλία στα Αγγλικά)  (ECON_U_130)ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (ECON_U_131)ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  (ECON_U_133)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - 8o εξάμηνο (ECON_U_134)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Μακροοικονομικής (διδ. στα Αγγλικά)  (ECON_U_135)ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής (διδ. στα Αγγλικά)  (ECON_U_136)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  (ECON_U_137)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (ECON_U_200)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  (ECON_U_139)ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (ECON_U_140)
Ελληνική Γλώσσα (ECON_U_141)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  (ECON_U_142)ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ECON_U_143)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) (ECON_U_145)ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (ECON_U_144)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής (ECON_U_204)ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ:ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ AIRBNB ΑΘΗΝΩΝ (ECON_U_146)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ECON_U_147)
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - 7o εξάμηνο (ECON_U_148)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΙΙ )  (ECON_U_149)ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (ECON_U_150)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ  (ECON_U_151)ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ECON_U_152)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ  (ECON_U_153)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΚΑ IV  (ECON_U_154)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΤΑΛΙΚΑ Ι  (ECON_U_155)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ  (ECON_U_156)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ  (ECON_U_157)ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  (ECON_U_158)ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - 3o εξάμηνο (ECON_U_159)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  (ECON_U_160)ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ  (ECON_U_161)ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι  (ECON_U_162)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ  (ECON_U_163)ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ  (ECON_U_164)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  (ECON_U_166)ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι  (ECON_U_167)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ  (ECON_U_168)ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ  (ECON_U_169)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (ECON_U_170)ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I  (ECON_U_173)ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ  (ECON_U_174)ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  (ECON_U_175)Κεχαγιά Πολυξένη, Μεταξάς Θεόδωρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (ECON_U_177)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ECON_U_203)ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ECON_U_201)ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  (ECON_U_176)ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ)  (ECON_U_180)ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ECON_U_181)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)  (ECON_U_182)ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ECON_U_183)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ECON_U_184)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ECON_U_185)ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  (ECON_U_186)ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (ECON_U_187)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (ECON_U_189)ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (ECON_U_190)ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι  (ECON_U_191)ΤΣΙΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ  (ECON_U_192)ΤΣΙΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  (ECON_U_193)ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι  (ECON_U_194)ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  (ECON_U_195)ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (ECON_U_196)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (διδασκαλία στα Αγγλικά)  (ECON_U_197)ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  (ECON_U_198)ΤΣΙΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 6o εξάμηνο (ECON_U_199)ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ