Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων
- Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 - 6:24 μ.μ. -

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου στις 26/1 θα γίνουν μέσω αυτής της πλατφόρμας του eclass (από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ) με έναρξη στις 12:10 και λήξη στις 12:30. Παρακαλούνται οι φοιτητές στις 12:00 να συνδεθούν παράλληλα και στην πλατφόρμα του MS TEAMS με κωδικό ba3sb9x ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα ενδοεπικοινωνία με τον διδάσκοντα για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.