ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) 12/1/2020
- Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 - 8:33 π.μ. -

Το μάθημα Μικροβιολογίας Τροφίμων (θεωρία) της 12/1/2020 12:00-15:00 αναβάλλεται για την Παρασκευή 15/1/2020 στις 10:00-13:00.