Μετατόπιση ώρας έναρξης θεωρίας Μικροβ. Τροφίμων για τις 10/11
- Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 - 6:16 μ.μ. -

To αυριανό μάθημα Μικροβιολογία Τροφίμων (Θ) (10/11) θα ξεκινήσει στις 13:30 αντί 12:15