Εξέταση Μηχ. Τεχνολογίας Ι (Τετάρτη 20 Σεπτ 2023 ΣΤΙΣ 15:00)
- Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 10:45 π.μ. -

Η εξάταση θα ερχίσει στοις 15:00μμ, την ίδια μέρα (Τετάρτη 20 Σεπτ. 2023) και ΟΧΙ ΣΤΙΣ 11:00μμ.

ΙΚ