Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
- Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 - 9:33 π.μ. -

                                                                                                                                         Λάρισα 19-02-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ με Ή χωρις ΟΑΕΔ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

01/04/2024- 30/09/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας του ΤΕΙ εισαγωγής ΤΕΙ Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση με ή χωρίς ΟΑΕΔ για την περίοδο από  01/04/2024  έως  30/09/2024 ότι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι  04/03/2024. Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων 41500 Λάρισα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας

(για την κ. Ευθυμίου Κωνσταντινιά, υπεύθυνη πρακτικής άσκησης του Π.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας-  Έναρξη πρακτικής Απρίλιος 2024).

 

(στον φάκελο αλληλογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ένα τηλέφωνο Επικοινωνίας).

  • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός φακέλου και να έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι την 4η Μαρτίου 2024.
  • Επίσης όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν και σκαναρισμένα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: efthimioud@uth.gr (σε έναν φάκελο όλα τα αρχεία) μέχρι την 2η Μαρτίου 2024.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:   

α. Αίτηση σε πρωτότυπη μορφή (Υπάρχει στο eclass.uth.gr . Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή).

β. Βεβαίωση έναρξης Πρακτικής   (Εκδίδεται από το Μητρώο Σπουδαστών - τηλ. 2410684455)

γ. Βεβαίωση Εργοδότη (Υπόδειγμα υπάρχει στο eclass.uth.gr).

δ. Ειδική σύμβαση εργασίας φοιτητή για την πρακτική άσκηση (υπογεγραμμένη από τον φορέα και τον φοιτητή- πρωτότυπες υπογραφές όχι σκαναρισμένες) σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα. (Υπάρχει στο  eclass.uth.gr).

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Π.Α Προγράμματος Σπουδών

Ευθυμίου Κωνσταντινιά