Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η' ΕΡΓΑΣΙΑ
- Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 - 9:42 π.μ. -

Ενδιαφερόμαστε για πρόσληψη φοιτητών που θέλουν να ασκήσουν την πρακτική τους ή να εργαστούν στην εταιρεία μας που εκπονεί μελέτη Κτηματολογίου.

Από την εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.

Καραθάνου 66

Τ.Κ. 41222 ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ.: 2410257527, 6982458180

Ο εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Κίτος