Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
- Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023 - 12:45 μ.μ. -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ορκιστούν το Νοέμβριο να έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά περάτωσης ως την Παρασκευή 27/10/2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα σε προηγούμενες ανακοινώσεις.