Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

Περάτωση πρακτικής μέσω ΟΑΕΔ
- Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023 - 6:35 μ.μ. -

Όσοι περατώσατε την πρακτική σας μέσω ΟΑΕΔ στέλνετε στο email efthimioud@uth.gr τη βεβαίωση περάτωσης του φορέα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη  με τίτλο email  ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΑΕΔ.

Στη συνέχεια συγκεντρώνετε και τα υπόλοιπα έγγραφα που αναφέρονται στο σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΑ -> ΟΑΕΔ -> ΠΕΡΑΤΩΣΗ και τα καταθέτετε όλα στη γραμματεία του ΠΣ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς.