ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΜΑΘΗΜΑ_ΔΙΚΑΙΟ_ΙΙ
- Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 - 2:44 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 13/01/2023

Ανακοινώνεται ότι η τη Δευτέρα 23/01/2023 στις 13:00 (στη μία η ώρα) θα γίνει διαδικτυακή συνάντηση - συνεργασία, μέσω MS TEAMS, του διδάσκοντος το μάθημα με το σύνολο των φοιτητών για την ενημέρωση όλων σχετικά με την εξέταση του μαθήματος που έχει οριστεί για τις 10/02/2023. Αποστέλλεται πιο κάτω ο σχετικός σύνδεσμος για τη χρήση του MS TEAMS.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIPBZEf9-d2monQ_3KhwrcswruEDyfEIDbCB4GxM-n7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cc3cadb-8c8d-4a9f-8d84-e354a0d4daef&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295