ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ II

ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Περιγραφή

Το Δίκαιο Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΙΙ έχει ως σκοπό:

α) να καλύψει με όσο το δυνατόν πιο εξαντλητικό και πλήρη τρόπο  και τις τρεις όψεις μέσα από τις οποίες εμφανίζεται στο πεδίο της νομικής επιστήμης, με την θέσπιση και εφαρμογή αντίστοιχων ρυθμίσεων, η σχέση του ανθρώπου με το χώρο (Χωροταξία – Πολεοδομία – Περιβάλλον, βλ. σχετικά και το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος «Δίκαιο Πολεοδομίας – Xωροταξίας και Περι­βάλλοντος Ι»),

β) να αναδείξει τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης μιας σύγχρονης νομοθετικής πολιτικής στους τομείς της χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος,

γ) να εμβαθύνει, από διεπιστημονική  σκοπιά, στην κατανόηση της χωροταξικής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσα από την ενασχόληση με συγκεκριμένα νομικά κείμενα και συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής τους στον ελληνικό χώρο και

δ) ειδικότερα στο πλαίσιο του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, πέραν των βασικών αξόνων ανάπτυξης του Δικαίου Περιβάλλοντος, και με σκοπό την εμβάθυνση και εξοικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο