ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022 - 6:49 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 06/02/22

Ανακοινώνονται για τις εξετάσεις τα πιο κάτω:

1. Οι εξετάσεις είναι γραπτές.

2. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν μετά το πέρας των εξετάσεων.

3. Έχει ανοίξει στο πεδίο "Εργασίες" ειδική θυρίδα για την ανάρτηση των Power Point.

4. Όλες οι υποβληθείσες εργασίες ή αυτές που θα υποβληθούν θα ελεγχθούν απο τους φοιτητές εκ νέου για τυχόν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη διότι σε ορισμένες εργασίες εμφανίζονται σημαντικά τέτοια λάθη που δεν δικαιολογούνται. 

Προς διευκόλυνση των φοιτητών έχει δοθεί παράταση στην υποβολή των εργασιών και των Power Point.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ