ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 - 1:37 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 07/06/23

Ανακοινώνεται ότι για υπηρεσιακούς λόγους η αναπλήρωση του "Δικαίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ι" θα γίνει τελικώς ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/06/23 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 15:00 - 18:00.

[Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Τμήματος].

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής