ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I

ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Περιγραφή

Α. Άξονες ανάπτυξης του Δικαίου της Χωροταξίας 

 1. Γέννηση, εξέλιξη και αρχές του δικαίου της χωροταξίας
 2. Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός και δίκαιο της χωροταξίας
 3. Οι χωροταξικές προβλέψεις από συνταγματική σκοπιά
 4. Νομική ανάλυση των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης του ν. 4447/2016. Ειδικότερα, ανάλυση: α) του Γενικού/Εθνικού Πλαισίου, β) των Ειδικών/Εθνικών Πλαισίων (για τις Α.Π.Ε., τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία) και γ) των Περιφερειακών Πλαισίων
 5. Προϋποθέσεις έγκρισης άλλων Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (λ.χ. για τον παράκτιο χώρο, τους ορεινούς όγκους κ.λπ.)
 6. Η πολιτική χωρικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνθήκη της Λισσαβόνας
 7. Μορφές δικαστικοποίησης θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού
 8. Συγκριτικές αναφορές σε αλλοδαπά δίκαια

 

Β. Άξονες ανάπτυξης του Δικαίου της Πολεοδομίας

 1. Γέννηση, εξέλιξη και αρχές του δικαίου της πολεοδομίας
 2. Συνταγματικές όψεις του δικαίου της πολεοδομίας (άρθρο 24 παρ. 2, 3 και 4 του Συντάγματος)
 3. Νομική ανάλυση των ερ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο