ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 - 5:11 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 08/06/22

Ανακοινώνεται ότι η ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος "Δίκαιο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ι" είναι η πιο κάτω:

1. Οι προφορικές παραδόσεις του μαθήματος,

2. Τα αναρτημένα PowerPoint  του μαθήματος και

3. Το διανεμηθέν βιβλίο της κας Γ. Γιαννακούρου με τίτλο "Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας" με εξαίρεση τις σελίδες 51 - 83 και 245 - 276.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η χρήση μόνο νομοθετημάτων - νομικών κειμένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πάσης φύσεως κανονιστικών κειμένων)

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ

Αναπληρωτής καθηγητής