ΥΛΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΜΒΟΛΙΜΗ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
- Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 10:12 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 13/02/2024

Ανακοινώνεται ότι από το βιβλίο "Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας" δεν συμπεριλαβάνονται για τις εξετάσεις το Β' Κεφάλαιο του Α' Μέρους (σελ. 23-55) και το Γ' Κεφάλαιο του Γ' Μέρους (σελ. 267-306). Όλη η υπόλοιπη ύλη του βιβλίου συμπεριλαμβάνεται.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ