Κωδικός Μαθήματος στο MS TEAMS
- Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 - 12:07 μ.μ. -

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 23.

 

Ο κωδικός του μαθήματος στο MS TEAMS είναι:

m3fb59n