ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Θεωρία)
- Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 6:44 μ.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος (ΘΕΩΡΙΑ) είναι η εξής:

  1. Από το βιβλίο της Π. Κοτζεκίδου «Μικροβιολογία Τροφίμων & Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων» (εκδόσεις Γιαχούδη) τα κεφάλαια 1-9, 11-15.
  2. Οι παρουσιάσεις του μαθήματος που είναι αναρτημένες στο e-class.