Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων"
- Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 - 6:34 μ.μ. -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Α) Όλες τις παρουσιάσεις του μαθήματος που έχουν αναρτηθεί και επιπλέον

Β) από το βιβλίο "Μικροβιολογία Τροφίμων" της Π. Κοτζεκίδου τα κεφάλαια: 1-9, και 11-15 (όλα εκτός του κεφ. 10).

ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

από το βιβλίο "Μικροβιολογία Τροφίμων" των K. Matthews, Κ. Κniel, Τ. Μοntville (εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ) τα κεφάλαια: 1-3, 6, 8-28. 

ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

από το βιβλίο "Μικροβιολογία Τροφίμων" των Τ. Μοntville, K. Matthews (εκδόσεις ΙΩΝ) τα κεφάλαια: 1-3, 6-24.