Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

Φροντιστηριακές Ασκήσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
- Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 - 10:47 π.μ. -

Την Τετάρτη 24/01/2024 (στο χώρο του εργαστηρίου)  θα πραγματοποιηθεί ένα κοινό μάθημα στις 11-13, αντί των 3 τμημάτων που πραγματοποιούνταν από την αρχή του εξαμήνου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.