Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση για την βαθμολογία και την ύλη στο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
- Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 - 12:53 μ.μ. -

Σχετικά με την τελική βαθμολογία του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι διευκρινίζεται ότι οι 2 πρόοδοι που δόθηκαν κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 θα προσμετρήσουν τελικά κατά 35% (αντί 50%)  στη βαθμολογία του μαθήματος, διότι δόθηκαν 2 πρόοδοι (αντί 3 προόδων που ήταν αρχικώς προγραμματισμένες να δοθούν).

Συνεπώς, ο τελικός βαθμός του μαθήματος για το τρέχον εξάμηνο θα υπολογιστεί ως εξής:

Τελικός Βαθμός= [(Βαθμός 1ης προόδου + Βαθμός 2ης προόδου)/2] x 0,35 + (Βαθμός γραπτής εξέτασης x 0.65)

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες των παρουσιάσεων PYTHON:

 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf και 6.pdf.