ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ημερολόγιο