ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

Μάθημα 5ου εξαμήνου με 2 ώρες εργαστήριο και 2 ώρες θεωρία.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (κορμού) για τους φοιτητές της κατεύθυνσης "Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Ενότητες

Ενότητες Μαθήματοςαπό 1/10/19 έως 28/2/20

1.Το εστιατόριο ως επιχείρηση

  1.1.Ιστορική αναδρομή

  1.2.Είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων

  1.3.Τα εστιατόρια εντός των ξενοδοχείων

2.Ίδρυση και οργάνωση μίας επισιτιστικής μονάδας.

3.Ο εξοπλισμός μίας επισιτιστικής μονάδας

4.Τα είδη και η οργάνωση των γευμάτων..

5.Το προσωπικό – Σύνθεση και Καθήκοντα

6. Οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός

7.Σύνθεση MENU

8.Κοστολόγηση

9.Ο Τιμοκατάλογος

10. Η ελληνική γαστρονομία και σήματα ποιότητας

Ημερολόγιο