ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μαθημα 1: Εισαγωγή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε απο τη σελίδα 27 έως τη σελίδα 35. 

Αναγνωρίζετε περιβάλλοντα που ήδη χρησιμοποιείτε; Σε ποιές μορφές εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) βλεπετε να ταιριάζουν τέτοια περιβάλλοντα μάθησης;